Strona główna Zeszytu

Zeszyty Naukowe Problemy Transportu i Logistyki mają na celu upowszechnianie i popularyzowanie dorobku naukowo-badawczego z zakresu transportu i logistyki. Stanowią forum, na którym prezentowane są najnowsze wyniki badań naukowych, polemiki i opinie, jak też analizy doświadczeń i praktycznych rozwiązań. Wyodrębnione są w nich trzy główne obszary badawcze: problemy transportu, problemy logistyki, prawne aspekty transportu i logistyki.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego pod tytułem „Problemy Transportu i Logistyki” ukazują się od 2003 roku. Wcześniej były wydawane jako:

  • w latach 1957-1982 Zeszyty Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Ekonomika, Red. S. Schwann, Poznań (nr 1-21),
  • w latach 1987-1990 ZN US Prace Instytutu Ekonomicznego Transportu (nr 22-27),
  • w latach 1991-1999 ZN US Prace Wydziału Transportu i Łączności (nr 1-14),
  • w latach 1999-2002 ZN US Ekonomiczne Problemy Transportu (nr 1-3).

Funkcję redaktora naukowego ZN US PTiL od 2007 roku pełni prof. dr hab. Elżbieta Załoga

Czasopismo ma formułę otwartą. Obok pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, swoje prace mogą w nim publikować autorzy zewnętrzni.

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki są wydawane cztery razy w roku (jako kwartalnik). Artykuły mogą być przygotowywane w języku polskim lub angielskim. Przewiduje się również wydawanie numerów specjalnych czasopisma, związanych z organizacją konferencji, seminariów lub innych form spotkań o tematyce transportu i logistyki.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa.

Lista B MNiSW – 10 punktów (komunikat z dnia 23.12.2015r.)
Wskaźnik ICV 2014 (Index Copernicus Value) – 41,33 pkt.

Czasopismo jest dostępne w bazach referencyjnych: BazEkon, BazTech, BazHum, Index Copernicus

Serdecznie zapraszamy do grona autorów Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego Problemy Transportu i Logistyki.

Ostatni numer:
Naukowe Problemy Transportu i Logistyki
nr 32, rok 2015

 

ISSN 1640-6818
ISSN 1644-275
e-ISSN 2353-3005

Adres Redakcji:

71-004 Szczecin
ul. Cukrowa 8
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Uniwersytet Szczeciński
tel. +48 91 44 43 200
e-mail: ptil@wzieu.pl

Adres Wydawnictwa:

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
71-101 Szczecin
ul. Adama Mickiewicza 66
tel. +48 91 44 42 012, +48 91 44 42 151
e-mail: biurown@wneiz.pl; wydawnictwo@univ.szczecin.pl

Webmaster